Ejerlavet

Rækkehusene Brøndsted 101-159 blev bygget som andelsboliger i 1988-89 og er en del af Brøndsted-området som er den seneste store udbygning af Veksø.

Andelboligforeningen blev nedlagt i 2006, hvor boligerne kunne overtages som rækkehuse. Ejerlavet Brøndsted havde stiftende generaforsamling 29. august 2006.

Formål

Ejerlavet Brøndsted 101-159 har primært til formål at stå for vedligeholdelse af udearealer

  • To årlige arbejdsdage med vedligeholdelse af udearealer og cykel/affaldsskure
  • Aftale med en gartner om græsslåning og lejlighedsvis større gartneropgaver
  • Aftale om snerydning og vintersaltning

Ejerlavet har kontakten til den overordnede ejerforening Grundejerforeningen Brøndsted samt til Veksø Vandværk, Egedal Kommune m.fl.

Desuden kan ejerlavet arrangere sociale sammenkomster som sommerfester o.l.

Bestyrelse
  • Anette Bangsgaard Rasmussen, Brøndsted 121
  • Ole O. Pedersen, Brøndsted 133
  • Jonas Scheidelin Espersen, Brøndsted 101, suppleant
  • Gitta Zerling, Brøndsted 157, Kasserer
  • Rasmus Pedersen, Brøndsted 155, revisor